Mijn favorieten

Disclaimer

Aansprakelijkheid
De (woning-)informatie op deze website is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld onder andere aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en/of tekeningen. Bianca van der Laan makelaardij behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen c.q. (deels) te verwijderen. De informatie is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Ondanks de zorg die door ons kantoor aan de correcte invoer van de gegevens besteed wordt, kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens. Derhalve kunnen wij geen garanties of aanspraak op juistheid verstrekken.
Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons kantoor aangeboden informatie en genoemde prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties. 
Onzerzijds wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
Overeenkomsten worden alleen gesloten door onze opdrachtgevers met ons kantoor als bemiddelaar. Bij het sluiten van een overeenkomst inzake de koop/verkoop van een woning is onder andere het schriftelijkheidsvereiste en de bedenktijd van toepassing. 

Persoonsgegevens
Op websitepagina's kunnen om persoonlijke gegevens worden gevraagd. U bent vrij om al dan niet de gevraagde informatie in te vullen. Door u verstrekte gegevens kunnen worden opgeslagen en/of verwerkt om u de door u gewenste informatie te kunnen (laten) toesturen.
Eventueel kunnen reviews worden ingezet voor commerciële doeleinden. Door u verstrekte persoonijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Registratiekamer.